Lợn “cắp nách” 6 món (Lai Châu)

Lợn “cắp nách” 6 món (Lai Châu)   Lợn “cắp nách” (một số nơi gọi là lợn lửng) là loại lợn đặc sản chỉ có ở vùng cao và nhiều nhất ở Lai Châu.   Ảnh : Lợn “cắp nách” 6 món (Lai Châu)     Giống lợn này có sức chịu đựng rất giỏi, chúng […]

Read More »